Виртуелни музеј Дунава

Oгрлица

Назив: Oгрлица
Место/Област: Ковин-Парк, Јужни Банат
Хронологија: 500 - 1000
Музеј: Војни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Рани средњи век
Епоха: Сеоба народа
Култура: Германска племена
Ближе датовање: 6. век
Материјал: Бронза
Димензије: R - 15 cm
Техника израде: Ковање, резање, пунктирање
Библиографија: M. Пековић, Археолошка збирка Војног музеја у Београду / Archaeological Collection of the Military Museum in Belgrade. Београд 2006

Опис

Огрлица отвореног типа,од дебележице елиптичног пресека, са раскуцаним крајем на коме се налази отвор. Раскуцани део украшен је пунктираним тракама.