Виртуелни музеј Дунава

Прeистoриjскa гвoздeнoдoпскa пoсудa

Назив: Прeистoриjскa гвoздeнoдoпскa пoсудa
Место/Област: Обала Дунава Вajугa-Корбово (некропола), Кладово
Хронологија: 1000 п.н.е. - 1 н.е.
Музеј: Народни музеј у Београду - Археолошки музеј Ђердапа
Држава: Србија
Период: гвоздено доба
Епоха: преисторијска
Ближе датовање: 7-6 в.п.н.е.
Материјал: бронза
Димензије: H 23 cm
Техника израде: ручно, урезивање, печаћење
Библиографија: Ј. (Ранков) Кондић (обрада кат. колекција у припреми за штампу); М. Вукмановић, у: Каталог Археолошки музеј Ђердапа (1996), кат. П83; за локалитет и резултате, вид. Ђердапске свескe / Cahiers des Portes de Fer /CPF, III/1986.

Опис

Посуда је у форми кантароса, са две, високо извијене дршке, рађена од тамно сиве глине, украшена геометријским, урезаним или утиснутим орнаментом, илуструје раније раздобље овога периода.

Обала Вajугa - Корбово (некропола): систематска археолошка ископавања и истраживања (Пројекат Ђердап II, др П. Поповић - М. Вукмановић - Н. Радојчић)