Виртуелни музеј Дунава

Прeистoриjскa брoнзaнoдoпскa урнa

Назив: Прeистoриjскa брoнзaнoдoпскa урнa
Место/Област: Обала Дунава Вajугa-Корбово (некропола), Кладово
Хронологија: 2000 п.н.е. - 1000 п.н.е.
Музеј: Народни музеј у Београду - Археолошки музеј Ђердапа
Држава: Србија
Период: касно бронзано доба
Епоха: преисторијска
Култура: жутобрдска
Ближе датовање: 1300-1200 п.н.е.
Материјал: глина
Димензије: H 33.4 cm, (Dia of the rim 17.3 cm)
Техника израде: ручно рађена, урезивање, инкрустација
Библиографија: Ј. (Ранков) Кондић (обрада кат. колекција у припреми за штампу); М. Вукмановић, у Каталог Археолошки музеј Ђердапа (1996), кат. П 57; за локалитет и резултате, вид. Ђердапске свескe / Cahiers des Portes de Fer /CPF, II/1984, III/1986.

Опис

Урна са две дршке, раскошно декорисана по целој површини посуде маштовитим комбиновањем различитих геометријских украса, који су истакнути уметањем праха беле боје, што представља специфичност ове епохе позног бронзаног доба, на Дунаву.

Обала Дунава Вajугa-Корбово (некропола): систематска археолошка ископавања и истраживања (Пројекат Ђердап II, др Душан Крстић-Ненад Радојчић)