Виртуелни музеј Дунава

Рeљeф бoгa Mитрe

Назив: Рeљeф бoгa Mитрe
Локалитет: Текија / Transdierna
Место/Област: Римска тврђава са насељем Transdierna/Текија; Кладово
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду - Археолошки музеј Ђердапа
Држава: Србија
Период: Римски лимес: Севери
Епоха: Римска
Ближе датовање: 2-3. век
Материјал: Мермер фине структуре, сивкаст
Димензије: 55 х 61 х 7 cm
Библиографија: Ј. (Ранков) Кондић (обрада кат. колекција у припреми за штампу); А. Ц. Кузмановић - А. Јовановић, ТЕКИЈА, Београд 2004.

Опис

Два, одлично очувана дела рељефа која се спајају, са богом Митром у канонизованој сцени његовог жртвовања бика / tauroctonia и уз пратеће, уобичајене атрибуте и елементе и сцене из његовог живота, свакако је један од најлепших, уметничких рељефа овога бога.

Римска-касноримска тврђава са насељем Transdierna/Текија: систематска археолошка ископавања и истраживања (Пројекат Ђердап I, проф. др А. Ц.  Кузмановић)