Виртуелни музеј Дунава

Рaнoвизaнтиjскa oстaвa злaтнoг нoвцa, сa вaгoм и тeгoвимa зa прeцизнa мeрeњa

Назив: Рaнoвизaнтиjскa oстaвa злaтнoг нoвцa, сa вaгoм и тeгoвимa зa прeцизнa мeрeњa
Локалитет: Хајдучка воденица
Место/Област: Кањон Доње Клисуре Дунава, Кладово
Хронологија: 500 - 1000
Музеј: Народни музеј у Београду - Археолошки музеј Ђердапа
Држава: Србија
Период: рановизантијски
Епоха: римска
Ближе датовање: 6. век
Димензије: Dia of the tray 5.3; Dia of the weights 2.1 х 2.1; 1х1 cm
Библиографија: Ј. (Ранков) Кондић (обрада кат. колекција у припреми за штампу); Ј. (Ранков) Кондић, у: Каталог Археолошки музеј Ђердапа (1996), А1, А2; Ј. Ранков (Кондић) у: Археолошко благо Ђердапа /The Iron Gate Archaeologic Treasure/, Београд 1978, кат. 160, 161; V. Kondić, Le tresor de monnaies d'or de Hajdučka Vodenica, in: Caričin Grad I, ed. N. Duval, V. Popović, Belg.-Rome, 179-188.

Опис

Изузетно значајна, добро очувана рaнoвизaнтиjскa oстaвa од 30 примерака злaтнoг нoвцa (Лав, Зенон, Јустин, Јустинијан), пронађених заједно сa бронзаном вaгoм (са два таса) и два мала тега, са ознакама зa прeцизнa мeрeњa.