Виртуелни музеј Дунава

Рaнoвизaнтиjскa фрeскa са портретом

Назив: Рaнoвизaнтиjскa фрeскa са портретом
Место/Област: Пецка Бара / Кањон Доње Клисуре Дунава, Кладово
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду - Археолошки музеј Ђердапа
Држава: Србија
Период: рановизантијски
Епоха: Римска
Материјал: малтер, бојени креч, глина
Димензије: 20.5 х 11.5 х 16 cm
Техника израде: Al fresco
Библиографија: Ј. (Ранков) Кондић (обрада кат. колекција у припреми за штампу); за резултате, вид. Д. Минић-С.Е.Павловић, Старинар XXXIII-XXXIV, 1982-1983, 301-304.

Опис

Фрагмент фрeске сачуван на зидној опеци, са ликовном представом маркантног, људског лица, стилски вешто и квалитетно изведен различитим бојама. Пронађена је у шуту, у средњовековној цркви (XIV/XV век).

Пецка Бара / Кањон Доње Клисуре Дунава: истраживања у оквиру Пројекта Ђердап I (Д. Минић-С.Е.Павловић)