Виртуелни музеј Дунава

Aлaткa каменог доба

Назив: Aлaткa каменог доба
Место/Област: Обала Збрадила/Корбово, Кладово
Хронологија: 8000 п.н.е. - 4000 п.н.е.
Музеј: Народни музеј у Београду - Археолошки музеј Ђердапа
Држава: Србија
Период: касно камено доба / неолит
Епоха: преисторијска
Култура: Старчево / Винча
Ближе датовање: 5000-4000 п.н.e
Материјал: камен
Димензије: L 11 cm
Библиографија: Ј. (Ранков) Кондић (обрада кат. колекција у припреми за штампу); М. Вукмановић, у Каталог Археолошки музеј Ђердапа (1996), кат. П 24; за локалитет и резултате, вид. Ђердапске свескe / Cahiers des Portes de Fer / CPF II/1984, III/1986 (Љ. Бабовић).

Опис

Глачана, мултинаменска камена алатка, издужене трапезоидне форме.

Обала Збрадила/Корбово: систематска археолошка ископавања и истраживања (Пројекат Ђердап II, Љубинка Бабовић)