Виртуелни музеј Дунава

Нaкит гвозденог доба

Назив: Нaкит гвозденог доба
Место/Област: Обала Дунава Вajугa-Корбово (некропола), Кладово
Хронологија: 1000 п.н.е. - 1 н.е.
Музеј: Народни музеј у Београду - Археолошки музеј Ђердапа
Држава: Србија
Период: гвоздено доба
Епоха: преисторијска
Ближе датовање: 7-6 в.п.н.е.
Материјал: бронзана жица
Димензије: Dia 3.7-4.6 cm
Техника израде: ливење
Библиографија: Ј. (Ранков) Кондић (обрада кат. колекција у припреми за штампу); М. Вукмановић, у: Каталог Археолошки музеј Ђердапа (1996), кат. П 91; за локалитет и резултате, вид. Ђердапске свескe / Cahiers des Portes de Fer/CPF, III/1986.

Опис

Украси за косу у облику савијене, двојне игле, са карактеристично обликованим крајем, у облику издужене осмице.

Обала Вajугa-Корбово (некропола): систематска археолошка ископавања и истраживања (Пројекат Ђердап II, др П. Поповић-М. Вукмановић-Н. Радојчић)