Виртуелни музеј Дунава

Урнa из Мале Врбице

Назив: Урнa из Мале Врбице
Локалитет: Мала Врбица / Ливаде
Место/Област: Кладово
Хронологија: 1000 п.н.е. - 1 н.е.
Музеј: Народни музеј у Београду - Археолошки музеј Ђердапа
Држава: Србија
Период: Прелаз из старе у нову еру
Епоха: Преисторијско-раноримска
Култура: Келтско-раноримска
Ближе датовање: 1. век п.н.е-1. век н. е.
Материјал: Фина пречишћена глина
Димензије: H 35, R 26.8 cm
Техника израде: На грнчарском точку, бојена
Библиографија: Ј. (Ранков) Кондић (обрада кат. колекција у припреми за штампу); М. Вукмановић, у: Каталог Археолошки музеј Ђердапа (1996), кат. П97; за локалитет и резултате, вид. Ђердапске свескe / Cahiers des Portes de Fer / CPF, III / 1986. (др Блаженка Сталио)

Опис

Једна од најлепших, елегантно обојених урни у загасито-црвеним нијансама, везује се за присуство Келта у овоме сектору Дунава, у време завршне фазе стабилизације Римљана.

Ајмана/Maлa Врбицa: систематска археолошка ископавања и истраживања (Пројекат Ђердап II, др Блаженка Сталио)