Виртуелни музеј Дунава

Скиптар

Назив: Скиптар
Локалитет: Лепенски Вир
Место/Област: Бољетин, Ђердап
Хронологија: 10000 п.н.е. - 4000 п.н.е.
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Епоха: Мезолит
Култура: Култура Лепенског вира
Ближе датовање: 6300 – 5900. год.п.н.е
Материјал: прашинасти ситнозрни пешчар
Димензије: 43 x 5 cm
Техника израде: глачање, гравирање
Библиографија:

Radovanović, I. 1996. The Iron Gates Mesolithic, International Monographs in Prehistory, Archaeological Series, Vol. 11, University of Michigan Press, Ann Arbor.

Срejoвић, Д. 1968. Лeпeнски Вир, нoвa прaистoриjскa културa у Пoдунaвљу, Српскa Књижeвнa Зaдругa, Бeoгрaд.

Срejoвић Д. и Љ. Бaбoвић 1983. Умeтнoст Лeпeнскoг Вирa, Jугoслaвиja, Бeoгрaд.

Опис

Потпуно очуван нефигурални скиптар. На ужим странама има једноставн еправолинијске знаке. На једној страни три скупа мотива имају шесточлане елементе у низу. Приметна је градација скупова по величини. На супротној страни скиптра изведен је меандар и положени мотив „V“. Трагови премазивања црвеним пигментом очувани су по целом телу скиптра.