Виртуелни музеј Дунава

Жртвеник

Назив: Жртвеник
Локалитет: Винча
Место/Област: Београд
Хронологија: 8000 п.н.е. - 4000 п.н.е.
Музеј: Музеј града Београда
Држава: Србија
Епоха: касни неолит
Култура: винчанска култура
Ближе датовање: 5 миленијум п.н.е.
Материјал: печена глина
Димензије: H 4.3; W 5.9 cm
Библиографија: Бисенија Петровић, Велибор Катић и Милош Спасић, Живот у глини: неолитска уметност на тлу Београда, Београд: Музеј града Београда, 2009.

Опис

Ниски правоугаони жртвеник сиве боје са четири ноге. На угловима реципијента се налазе стилизоване животињске главе.

Жртвеници су култни предмети, коришћени током приношења жртве. Имају плитак реципијент у који је највероватније стваљана нека драгоцена течност.