Виртуелни музеј Дунава

Жртвеник

Назив: Жртвеник
Локалитет: Винча
Место/Област: Београд
Хронологија: 8000 п.н.е. - 4000 п.н.е.
Музеј: Музеј града Београда
Држава: Србија
Епоха: касни неолит
Култура: винчанска култура
Ближе датовање: 5 миленијум п.н.е.
Материјал: печена глина
Димензије: L 6.2; W 4.8; H 4.3 cm
Библиографија:

Опис

Мали правоугаони жртвеник тамносиве боје са четири ноге. На средини ужих страна налазе се веома стилизоване главе. Декоративност посуде је постигнута шаром од урезаних косих и правих линија.