Виртуелни музеј Дунава

Светиљка

Назив: Светиљка
Локалитет: Костолац / Viminacium
Место/Област: Пожаревац
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Култура: Римска
Димензије: R 19,4; W 11,8; H 3,3 cm;
Техника израде: Витло, рука
Библиографија: Cvjetićanin, T. 2010. Roman Pottery in Moesia Superior, Belgrade

Опис

Калуп од светло-црвене глине за горњи део светиљке са седам кљунова. Удубљење на горњем делу је било украшено судећи по негативу калупа, са венцем полукружних испупчења.