Виртуелни музеј Дунава

Патера

Назив: Патера
Локалитет: Текија / Transdierna
Место/Област: Текија, Ђердап
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Култура: Римска
Ближе датовање: друга половина 1. века
Материјал: Сребро
Димензије: R 10,7 x 7,4; L 7,4; H 4,3 cm
Техника израде: Ливење, ковање
Библиографија:

Mano-Zisi Đ. 1957. Nalaz iz Tekije, Beograd

Popović I.1994. Antičko srebro u Srbiji, Beograd

Ratković D. 2007: In. Balkani, Antiche civilita tra il Danubio e l Adriatico, (eds. T. Cvjetićanin, G. Gentili, V. Krstić), Milano 2007.

Опис

Патера коничне форме са равним дном и прстенасто профилисаним ободом. Зид посуде је украшен искуцавњем низом вертикално постављених елипсоидних удубљења. Дршка је плочаста и хоризонтално постављена у односу на реципијент са два проширена краја у облику барских птица, где се спаја са реципијентом. На врху дршке у средини представљена је глава Силена уоквирена са по једном лављом или пантеровом главом. Површина дршке је украшена флоралним мотивима; лозице, цветови шафрана и розете. Кроз накнадно изведену перфорацију провучена је алка са спирално намотаним крајевима од сребрне жице. На наличју дршке урезан је натпис VALE(ri)