Виртуелни музеј Дунава

Риба

Назив: Риба
Локалитет: Лепенски Вир
Место/Област: Бољетин, Ђердап
Хронологија: 10000 п.н.е. - 4000 п.н.е.
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Епоха: Мезолит
Култура: Култура Лепенског вира
Ближе датовање: 6300 – 5900. год.п.н.е
Материјал: ситнозрни пешчар
Димензије: 61 x 28 cm
Техника израде: гравирање
Библиографија:

Radovanović, I. 1996. The Iron Gates Mesolithic, International Monographs in Prehistory, Archaeological Series, Vol. 11, University of Michigan Press, Ann Arbor.

Срејовић, Д. 1968. Лепенски Вир, нова праисторијска култура у Подунављу, Српска Књижевна Задруга, Белграде.

Срејовић Д. и Љ. Бабовић 1983. Уметност Лепенског Вира, Југославија, Беoград

Опис

Фигурално обликована представа рибе, од камене плоче, орнаментисана је гравирањем само са једне стране. Богати садржај представе чини се да приказује сцену лова. Трагови печења налазе се на базичном делу фигуре.