Виртуелни музеј Дунава

Саркофаг

Назив: Саркофаг
Локалитет: Београдска тврђава
Место/Област: Београд
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Антика
Епоха: Римска
Култура: Римска
Ближе датовање: око 300. године
Материјал: Кречњак
Димензије: 2,18x0,98x0,74 m
Техника израде: Клесање
Библиографија:

Стефан Поп-Лазић, Некрополе римског Сингидунума, Сингидунум 3, Београд 2002, 21-22.

Опис

Саркофаг са поклопцем у облику двосливног крова са четири угаоне и по једном полукружном акротеријом на средини.На предњој страни саркофага је правоугаонопоље, са профилисаним оквиром, чије су бочне ивице украшене норичко-панонским волутама. У пољу су представљена два старозаветна мотива легенде о Јони: на левој страни стојећа фигура Доброг пастира држи око врата јагње, на десној је брод на којем две фигуре веслају, а једна баца Јону у воду. Између фигуре Доброг пастира и брода представљени су дрво, кит који избацује Јону из својих чељусти и човек на делфину.