Виртуелни музеј Дунава

Кантарос

Назив: Кантарос
Локалитет: Карабурма и Роспи Ћуприја
Место/Област: Београд
Хронологија: 1000 п.н.е. - 1 н.е.
Музеј: Музеј града Београда
Држава: Србија
Епоха: млађе гвоздено доба
Култура: келтски латен
Ближе датовање: крај 3 - почетак 2. века пре н.е.
Материјал: печена глина
Димензије: H 42 cm
Библиографија: Петровић Бисенија и други. Музеј града Београда, ур. Сеферовић Нада. Београд: Музеј града Београда, 2003.

Опис

Посуда облика кантароса складне форме, врхунске израде, украшена минуциозним орнаментом изведеним печаћењем представља најрепрезентативнији примерак керамичке производње откривене на келтској некрополи на Карабурми. Сам облик посуде позајмљен је од грчких узора који су служили за чување и служење вина.