Виртуелни музеј Дунава

Светиљка

Назив: Светиљка
Локалитет: Ритопек / Castra Tricornia
Место/Област: Ритопек, Београд
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Ближе датовање: 2-3. век н.е.
Димензије: R 4,8 cm; D 5,6 cm; H 2,7 cm;
Библиографија: Cvjetićanin, T. 2010. Roman Pottery in Moesia Superior, Belgrade 2010.

Опис

Светиљка са четири кљуна и траговима два отвора за уље у полукружном удубљењу на диску. Дршка листолика.