Виртуелни музеј Дунава

Родоначелник

Назив: Родоначелник
Локалитет: Лепенски Вир
Место/Област: Бољетин, Ђердап
Хронологија: 10000 п.н.е. - 4000 п.н.е.
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Епоха: Мезолит
Култура: Култура Лепенског вира
Ближе датовање: 6300 – 5900. год.п.н.е
Материјал: кварцни пешчар
Димензије: 52 x 33 cm
Техника израде: искуцавање, клесање
Библиографија:

Radovanović, I. 1996. The Iron Gates Mesolithic, International Monographs in Prehistory, Archaeological Series, Vol. 11, University of Michigan Press, Ann Arbor.

Срejoвић, Д. 1968. Лeпeнски Вир, нoвa прaистoриjскa културa у Пoдунaвљу, Српскa Књижeвнa Зaдругa, Бeoгрaд

Срejoвић Д. и Љ. Бaбoвић 1983. Умeтнoст Лeпeнскoг Вирa, Jугoслaвиja, Бeoгрaд

Опис

Портрет у натприродној величини са наглашеним пластичним детаљима. На врату скулптуре и подочњацима сачувани су трагови премазивања црвеним пигментом.