Виртуелни музеј Дунава

Пршљенак

Назив: Пршљенак
Локалитет: Винча
Место/Област: Винча, Београд
Хронологија: 2000 п.н.е. - 1000 п.н.е.
Музеј: Војни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Позно бронзано доба
Епоха: Бронзано доба
Ближе датовање: 13-11. год. п.н.е.
Материјал: Печена глина
Димензије: R - 4,5 cm
Техника израде: Ручно
Библиографија: M. Пековић, Археолошка збирка Војног музеја у Београду / Archaeological Collection of the Military Museum in Belgrade. Београд 2006.

Опис

Керамички пршљенак украшен спиралним орнаментом. У средини је кружни отвор.