Виртуелни музеј Дунава

Секира

Назив: Секира
Локалитет: Винча
Место/Област: Винча, Београд
Хронологија: 8000 п.н.е. - 4000 п.н.е.
Музеј: Војни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Неолит
Епоха: Млађе камено доба
Култура: Винчанска
Ближе датовање: 2. миленијум п.н.е.
Материјал: Камен
Димензије: L 15 cm
Техника израде: Глачање
Библиографија: M. Пековић, Археолошка збирка Војног музеја у Београду / Archaeological Collection of the Military Museum in Belgrade. Београд 2006.

Опис

Секира чији је дистални крај овално обликован и делом оштећен. Проксимални крај је затупаст. На проширеном делу налази се перфорација за дршку.