Виртуелни музеј Дунава

Пређица

Назив: Пређица
Место/Област: Ковин-Парк, Јужни Банат
Хронологија: 500 - 1000
Музеј: Војни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Рани средњи век
Епоха: Сеоба народа
Култура: Германска племена
Ближе датовање: 6. век
Материјал: Бронза
Димензије: 4,1 х 2,6; 4,9 х 1,7 cm
Техника израде: Ливење, сечење, савијање, искуцавање, урезивање
Библиографија: M. Пековић, Археолошка збирка Војног музеја у Београду / Archaeological Collection of the Military Museum in Belgrade. Београд 2006.

Опис

Елиптична пређица дводелне копче. На месту где је био причвршћен трн, оков је сужен и кружног је пресека. Трн је масиван, повијеног врха,са базом штитастог облика. Врх је украшен урезаним линијама.