Виртуелни музеј Дунава

Узенгија

Назив: Узенгија
Место/Област: Чезава -Castrum Novae, Голубац / Ђердапска клисура
Хронологија: 500 - 1000
Музеј: Војни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Рани средњи век
Епоха: рани средњи век
Култура: Рановизантијска
Ближе датовање: 7-8. век
Материјал: гвожђе
Димензије: L 12 cm
Техника израде: ковање
Библиографија: M. Пековић, Археолошка збирка Војног музеја у Београду / Archaeological Collection of the Military Museum in Belgrade. Београд 2006.

Опис

Узенгија полукружног облика, са равним оштећеним табаном. Петља недостаје.