Виртуелни музеј Дунава

Адам

Назив: Адам
Локалитет: Лепенски Вир
Место/Област: Бољетин, Ђердап
Хронологија: 10000 п.н.е. - 4000 п.н.е.
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Епоха: Мезолит
Култура: Култура Лепенског вира
Ближе датовање: 6300 – 5900. год.п.н.е
Материјал: кварцни пешчар
Димензије: 23,2 x 16 cm
Техника израде: искуцавање, клесање
Библиографија: Radovanović, I. 1996. The Iron Gates Mesolithic, International Monographs in Prehistory, Archaeological Series, Vol. 11, University of Michigan Press, Ann Arbor.

Срejoвић, Д. 1968. Лeпeнски Вир, нoвa прaистoриjскa културa у Пoдунaвљу, Српскa Књижeвнa Зaдругa, Бeoгрaд

Срejoвић Д. и Љ. Бaбoвић 1983. Умeтнoст Лeпeнскoг Вирa, Jугoслaвиja, Бeoгрaд

Опис

Фигурална скулптура, моделована у натуралистичком стилу, представља човека. За разлику од лица на коме су наглашени пластични детаљи, тело је ненаглашено. Скулптура је нађена слободно постављена, у анатомском положају, са једва приметним траговима тамномрког пигмента по врату и телу.