Виртуелни музеј Дунава

Чешаљ

Назив: Чешаљ
Место/Област: Чезава -Castrum Novae, Голубац / Ђердапска клисура
Хронологија: 500 - 1000
Музеј: Војни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Рани средњи век
Епоха: Касна антика
Култура: Рановизантијска
Ближе датовање: 6. век
Материјал: Јелењи рог
Димензије: W 9 cm
Техника израде: Резање, урезивање, спајање
Библиографија: M. Пековић, Археолошка збирка Војног музеја у Београду / Archaeological Collection of the Military Museum in Belgrade. Bеоgrаd 2006.

Опис

Доста оштећен коштани чешаљ. Читава површина горњег дела украшена је геометријским орнаментом, док је доња страна неукрашена.