Виртуелни музеј Дунава

Вршка

Назив: Вршка
Место/Област: Велика Каменица, Кључ
Хронологија: 1900 - 2000
Музеј: Етнографски музеј у Београду
Држава: Србија
Култура: Влашка, православна, сеоска
Материјал: Пруће
Димензије: 59 х 41 cm
Техника израде: Оплитање
Библиографија:

Опис

Од врбовог прућа. Облика човечијег трупа. Састоји се из два дела уплетена у једну целину. Доњи део лепезасто раширен, а врх левкасто сужен.Ставља се ноћу у вир и поклопи камењем. Као мамац ставља се качамак. Вади се изјутра.