Виртуелни музеј Дунава

Вез

Назив: Вез
Место/Област: Раброво, Звижд, Хомоље
Хронологија: 1900 - 2000
Музеј: Етнографски музеј у Београду
Држава: Србија
Култура: Српска, православна, сеоска
Материјал: Вуна, златна жица, лан
Димензије: 80 х 43 cm
Техника израде: Вез
Библиографија:

Опис

Са женске кошуље. Рукав је од ланеног платна, несастављен. Вез је изведен вуном и златном жицом. Вуна је зелене, црвене, жуте, кафене боје. Шаре су у облику грана и цветова.