Виртуелни музеј Дунава

Појас

Назив: Појас
Место/Област: Раброво, Звижд, Хомоље
Хронологија: 1900 - 2000
Музеј: Етнографски музеј у Београду
Држава: Србија
Култура: Српска, православна, сеоска
Материјал: Вуна
Димензије: 95 х 16 cm
Техника израде: Ткање
Библиографија:

Опис

Ткан од домаће вуне. На црвеној основи уткани су разнобојни геометријски орнаменти распоређени у вертикалне појасеве. Шаре су шестоугаоник са крстом и кукама. Појас је оивичен зеленом вуном.