Виртуелни музеј Дунава

Модлица

Назив: Модлица
Место/Област: Нови Сад
Хронологија: 1900 - 2000
Музеј: Етнографски музеј у Београду
Држава: Србија
Култура: Градска
Ближе датовање: 1880.
Материјал: Бакар
Димензије: L 10 cm
Техника израде: Занатски рад, искуцавање, калупљење

Опис

Од бакра, калаисан са унутрашње стране. У облику мање шкољке. На једној страни је закачка.

Служила је за разливање сира од дуња "китникес" и пихтија "сулц".