Виртуелни музеј Дунава

Џега

Назив: Џега
Место/Област: Болман, Барања
Хронологија: 1900 - 2000
Музеј: Етнографски музеј у Београду
Држава: Србија
Култура: Српска, православна, сеоска
Материјал: Сребрна жица, перле
Димензије: Girth 57 cm
Техника израде: Занатски рад, вез

Опис

Израђена од сребрне жице, златне спиралне жице и сребрних перли од стакла. Облика косе зарубљене купе са троугаоним продужетком на ужој страни. Састоји се од обода, који је спреда шири а позади ужи, округлог дна и троугаоног продужетка. Цела је састављена од стилизованих ситнијих и крупнијих стилизованих цветних мотива који су изрезани, шупљине попуњене спиралном златном жицом. Крупни цветови су украшени низовима перлица.

Носиле су је удате жене. Чинила је саставни део свечане ношње удате жене.