Виртуелни музеј Дунава

Скиптар

Назив: Скиптар
Локалитет: Лепенски Вир
Место/Област: Бољетин, Ђердап
Хронологија: 10000 п.н.е. - 4000 п.н.е.
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Епоха: Мезолит
Култура: Култура Лепенског вира
Ближе датовање: 6300 – 5900. год.п.н.е
Материјал: прашинасти ситнозрни пешчар
Димензије: 11,8 x 4,3 cm
Техника израде: глачање, гравирање
Библиографија:

Radovanović, I. 1996. The Iron Gates Mesolithic, International Monographs in Prehistory, Archaeological Series, Vol. 11, University of Michigan Press, Ann Arbor.

Срejoвић, Д. 1968. Лeпeнски Вир, нoвa прaистoриjскa културa у Пoдунaвљу, Српскa Књижeвнa Зaдругa, Бeoгрaд.

Срejoвић Д. и Љ. Бaбoвић 1983. Умeтнoст Лeпeнскoг Вирa, Jугoслaвиja, Бeoгрaд.

Опис

Фрагмент фино обрађеног нефигуралног скиптра. Елипсасто тело скиптра је на крају сужено као сечиво. Пластично ребро дуж тела скиптра служи као површина за низ правилно изведених уреза. Наједној бочној страни налази се урезана представа рибе. По очуваним траговима, изгледа да је цео скиптар био бојен.