Виртуелни музеј Дунава

Скиптар

Назив: Скиптар
Локалитет: Лепенски Вир
Место/Област: Бољетин, Ђердап
Хронологија: 10000 п.н.е. - 4000 п.н.е.
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Епоха: Мезолит
Култура: Култура Лепенског вира
Ближе датовање: 6300 – 5900. год.п.н.е
Материјал: ситнозрни пешчар
Димензије: 34 x 2,8 cm
Техника израде: глачање, гравирање
Библиографија:

Radovanović, I. 1996. The Iron Gates Mesolithic, International Monographs in Prehistory, Archaeological Series, Vol. 11, University of Michigan Press, Ann Arbor.

Срејовић, Д. 1968. Лепенски Вир, нова праисторијска култура у Подунављу, Српска Књижевна Задруга, Белграде.

Срејовић Д. и Љ. Бабовић 1983. Уметност Лепенског Вира, Југославија, Београд

Опис

Скиптар у облику змијолике рибе. На боку рибе је таласаст урез док је на трбушном делу тела рибе усечено шест кратких зареза. Судећи по сачуваним траговима,цео скиптар је премазиван мркоцрвеним пигментом.