Виртуелни музеј Дунава

Моруна (Huso huso)

Назив: Моруна (Huso huso)
Место/Област: Дунав
Хронологија: 1900 - 2000
Музеј: Природњачки музеј у Београду
Држава: Србија
Ближе датовање: 1976

Опис

Моруна припада породици риба Acipenseridae. То су највеће рибе Дунава. Достижу дужину до 9 m и тежину од 2000 kg.

Већи део живота проводе у мору где живе на дубинама од 70-180 m и на удаљености до 12 km од обале. Хране се рибом, инћунима, трљама, ситнијим пљоснатицама, главочима, али и раковима и мекушцима. У време мреста, у марту или са јесени мигрирају из Црног и Каспијског мора у велике реке. Залазе и у Дунав у потрази за погодним стаништем за мрест - шљунковитим или каменитим дном са јаким протоком воде. Пре изградње друге Ђердапске бране моруне су у својим узводним миграцијама долазиле чак до Братиславе. Са изградњом бране њихов пут је прекинут. Због прекомерног лова и због онемогућавања мреста прекидањем миграционог пута, бројност популација моруне сведена је на минимум. Свуда где их има стављене су под заштиту. У Србији, по IUCN листи, имају статус ЕН – угрожене врсте. Овај статус имају врсте за које постojи велика вероватноћа да у будућности ишчезну у природи.

Из музејских збирки