Виртуелни музеј Дунава

Антропоморфна статуeта

Назив: Антропоморфна статуeта
Локалитет: Винча
Место/Област: Београд
Хронологија: 8000 п.н.е. - 4000 п.н.е.
Музеј: Музеј града Београда
Држава: Србија
Епоха: касни неолит
Култура: винчанска култура
Ближе датовање: 5 миленијум п.н.е.
Материјал: печена глина
Димензије: H 6.7 cm
Библиографија: Бисенија Петровић, Велибор Катић и Милош Спасић, Живот у глини: неолитска уметнст на тлу Београда, Београд: Музеј града Београда, 2009.

Опис

Глава антропоморфне фигурине мркоцрвене боје. Облик и црте лица представљене геометријски остављају утисак маске.