Виртуелни музеј Дунава

Антропоморфна статуeта

Назив: Антропоморфна статуeта
Локалитет: Винча
Место/Област: Београд
Хронологија: 8000 п.н.е. - 4000 п.н.е.
Музеј: Музеј града Београда
Држава: Србија
Епоха: касни неолит
Култура: винчанска култура
Ближе датовање: 5. миленијум п.н.е.
Материјал: печена глина
Димензије: H 5.9 cm
Библиографија: Бисенија Петровић, Велибор Катић и Милош Спасић, Живот у глини: неолитска уметнст на тлу Београда, Београд: Музеј града Београда, 2009.

Опис

Попрсје статуете црне боје, фине фактуре и углачане површине. Глава је у облику неправилног петоугаоника са издуженим носем и бадемастим урезаним очима које прате линију носа. На челу и јагодицама налази се по једна перфорација, док су на потиљку три вертикално пробушене рупице. Одећа је приказана урезима.