Виртуелни музеј Дунава

Статуета-идол

Назив: Статуета-идол
Локалитет: Винча
Место/Област: Београд
Хронологија: 4000 п.н.е. - 2000 п.н.е.
Музеј: Музеј града Београда
Држава: Србија
Епоха: енеолит
Култура: баденска култура
Ближе датовање: 3. миленијум п.н.е.
Материјал: печена глина
Димензије: H 14.8 cm
Библиографија: Петровић Бисенија и други. Музеј града Београда, ур. Сеферовић Нада. Београд: Музеј града Београда, 2003.

Опис

Статуета-идол, откривена приликом археолошких ископавања у Винчи и опредељена у Баденску културу, репрезентативан је примерак антропоморфне пластике, иначе ретке у овој културној групи. Праисторијски уметник-занатлија је ову веома стилизовану представу наглашених женских атрибута украсио по целој површини урезаним цик-цак орнаментом.