Виртуелни музеј Дунава

Надгробна стела

Назив: Надгробна стела
Локалитет: Костолац / Viminacium
Место/Област: Костолац-Пожаревац
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Антика
Епоха: Римска
Култура: Римска
Ближе датовање: 2-3. век н.е.
Материјал: Бели мермер
Димензије: 1,75 x 1,32 x 0,30 m
Техника израде: Клесање
Библиографија: Mirković M. 1986, Inscriptions de la Mésie Supérieure II. Viminacium et Margum, Beograd

Опис

Горња половина надгробне стелеса забатом, међупољем, рељефним и делимично сачуваним натписним пољем. У забату је представљена глава Медузе и две лежеће змије. У горњим угаоним пољима су лежећи крилати Генији који држе по једну бакљу. У рељефном пољу између два канелована стуба са капителима налазе се кола на четири точка у која су упрегнута три коња. На колима седе три мушкарца: десно кочијаш ногама ослоњен на руду кола, иза њега мушкарац седи начетвороножној столици, а на задњем седишту млађи мушкарац окренут леђима седи на завежљају. У међупољу су представљене четири животиње у трку: зец, пас, пас и медвед. Натписно поље уклесано је између два канелована стуба са капителима. Натпис: D(is) M(anibus) / L. Blassius Nigellio / specul(ator) leg(ionis) VII Cl(audiae) vixit / ann(is) XXXV.