Виртуелни музеј Дунава

Симпулум-кутлача

Назив: Симпулум-кутлача
Локалитет: Текија / Transdierna
Место/Област: Текија, Ђердап
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Култура: Римска
Ближе датовање: друга половина 1. века
Материјал: Сребро
Димензије: R. 5,9; 3,7cm, L. 7,7cm, H. 10cm
Техника израде: Ливење, искуцавање
Библиографија:

Мано-Зиси Ђ. 1957, Налаз из Текије, Београд

Поповић И. 1994. Античко сребро у Србији, Београд

Ratković D. 2007. Balkani, Antiche civilita tra il Danubio e l Adriatico, (eds. T. Cvjetićanin, G. Gentili, V. Krstić), Milano 2007.

Опис

Симпулум калотастог реципијента и равне вертикално постављене дршке. Обод суда је прстенасто наглашен. На дршци са спољне стране су представљени флорални орнаменти; лозице и два цвета. На врху дршке представљена је маска Медузе, са венцем од бршљана и цвећа (corona convivales). Лево и десно од представе Медузе су главе лабудова окренуте ка реципијенту посуде. Дршка се на доњој страни завршава волутама и двема барским птицама.На дну натпис у курзиву: VALERI Po/o L VI (pondo libras VI).