Виртуелни музеј Дунава

Вотивна ара

Назив: Вотивна ара
Место/Област: Смедерево
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Антика
Епоха: Римска
Култура: Римска
Ближе датовање: 286. или 293.
Материјал: Бели мермер
Димензије: 1,60x0,68x0,48 m
Техника израде: Клесање
Библиографија: Мирковић М. 1986, Inscriptions de la Mésie Supérieure II. Viminacium et Margum, Beograd

Опис

Вотивна ара са оштећеним профилисаним равним симсом и базом. Средишњи део је у облику квадра. На горњој површини аре је плитко удубљење кружног облика. Натписно поље и лева бочна страна споменика су профилисани. Натпис: Genio [.] / leg(ionis) IIII Fl(aviae) [f(elicis) et] / d(ominorum) n(ostrorum duorum) Dioc[let]/iani[[et Maxi/5miani]] Aug(ustorum duorum) / [A]urel(ius) Maximi[a/n]us ex praef(ecto) / leg(ionis) eiusdem / votum posu[it].