Виртуелни музеј Дунава

Статуета Викторије

Назив: Статуета Викторије
Локалитет: Београдска тврђава
Место/Област: Београд
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Култура: Римска
Ближе датовање: 2-3. век н.е.
Материјал: Бронза
Димензије: H 9,4 cm, L 5,3 cm
Техника израде: Ливење
Библиографија:

Величковић, М. 1972. Римска ситна бронзана пластика у Народном музеју, Народни музеј, Антика 4, Београд.

Ratković, D. Wagon and Harness Bronzes from the Roman Collection of the National Museum in Belgrade, Thiasos, 2008

Опис

Богиња Викторија са широко раширеним крилима и диском изнад главе који држи у високо издигнутим рукама. Одевена је у дугу тунику преко које носи кратку тунику, а испод груди опасач. На диску се налази натпис у три реда: CAIS, SACE, RD. Детаљи на лицу, крилима и одећи су приказани сумарно урезивањем и утискивањем тачака.