Виртуелни музеј Дунава

Глава Венере

Назив: Глава Венере
Локалитет: Београдска тврђава
Место/Област: Београд
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Епоха: Римска
Култура: Римска
Ближе датовање: 2. век
Материјал: Мермер
Техника израде: Клесање
Библиографија:

Popоvić Lj. 1987, Classical Portraits in Yugoslavia, Belgrade

Tomović M. 1992. Roman sculpture in Upper Moesia, Belgrade

Опис

Глава девојке правилних црта лица плени својом изражајношћу, лепотом и духовношћу. Коса је приказана таласасто подељена на средини, а пунђа се налази на средини потиљка и везана је траком (tenia). Благи изглед лицаи скривена осећајност идеалне лепоте жене постигнути су складношћу моделације са погледом усмереним навише из крупних бадемастих очију, са правилним носем који је у сразмери са читавим лицем. На усним ресама се налазе отвори за наушнице.

Да ли је наша глава девојке била део портретне скулптуре или део култне скулптуре Венере природне величине?Њена идеална лепота говори у прилог тезе да је реч о култној статуи Венере. Међутим ова глава се може повезати и са портретним карактеристикама портерта Комодове жене Криспинекоји се чува уПол Гети музеју у Малибу.