Виртуелни музеј Дунава

Водена вила

Назив: Водена вила
Локалитет: Лепенски Вир
Место/Област: Бољетин, Ђердап
Хронологија: 10000 п.н.е. - 4000 п.н.е.
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Епоха: Мезолит
Култура: Култура Лепенског вира
Ближе датовање: 6300 – 5900. год.п.н.е
Материјал: кварцни пешчар
Димензије: 38 x 26 cm
Техника израде: искуцавање, клесање
Библиографија: Radovanović, I. 1996. The Iron Gates Mesolithic, International Monographs in Prehistory, Archaeological Series, Vol. 11, University of Michigan Press, Ann Arbor


Срејовић, Д. 1968. Лепенски Вир, нова праисторијска култура у Подунављу, Српска Књижевна Задруга, Белграде.

Срејовић Д. и Љ. Бабовић 1983. Уметност Лепенског Вира, Југославија, Београд

Опис

Фигурално – орнаментална скулптура. Стилизовано лице наглашено је орнаменталним мотивима. Наглашена је симетрија и наизменично понављање мотива плетенице и поља са рибљом кости. Теме скулптуре је оштећено. На пластичним деловима тела сачувани су трагови премазивања црвеним пигментом.