Виртуелни музеј Дунава

Германска копча

Назив: Германска копча
Локалитет: Београдска тврђава
Место/Област: Београд
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Музеј града Београда
Држава: Србија
Епоха: рани средњи век
Ближе датовање: последња деценија 5. века
Материјал: бронза, сребро, позлата, алмандини
Димензије: L 10,7; W 6,9; H 1,9 cm
Техника израде: ливење са ровашењем, уметање
Библиографија: Бисенија Петровић и др., Музеј града Београда, ур. Сеферовић Нада, Београд: Музеј града Београда, 2003.

Опис

Бронзана појасна копча украшена алмандинима, откривена на некрополи из периода сеобе народа. Накит се може приписати припаднику неког од германских племена, највероватније Остроготима, који су се према подацима из историјских извора краће или дуже задржали на простору античког Сингидунума.