Виртуелни музеј Дунава

Биста Сераписа

Назив: Биста Сераписа
Локалитет: Дубравица / Margum
Место/Област: Дубравица
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Култура: Римска
Ближе датовање: 3. век
Материјал: Бронза
Димензије: H 12,7 cm
Техника израде: Ливење
Библиографија:

Величковић, М. 1972. Римска ситна бронзана пластика у Народном музеју, Антика IV

Ratković, D. 2008. Wagon and Harness Bronzes from the Roman Collection of the National Museum in Belgrade, Thiasos

Опис

Попрсје Сераписа на коничном постољу. Постоље је у три поља украшено са урезаним хоризонталним паралелним линијама.