Виртуелни музеј Дунава

Антропоморфна посуда

Назив: Антропоморфна посуда
Локалитет: Дубравица / Margum
Место/Област: Маргум, Дубравица
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Култура: Римска
Ближе датовање: 1. век
Материјал: Бронза
Димензије: H 11 cm, R 6 cm
Библиографија: Ратковић, Д. 2005. Бронзане посуде из Римске збирке Народног музеја у Београду, Антика IX, Београд.

Опис

Посуда са пластичном представом дечака негроида. Дечак је приказан како седи на стени, огрнут туником, док м у је преко главе пребачена капуљача. Између дечакових ногу се налази светиљка-лантерна. Левом руком, коју држи прислоњену уз браду, ослања се на леву ногу. Дечак је представљен како се одмара, са фино моделованом главом и специфичном фризуром у облику ћубе. На рамену посуде и самог дечака налазе се две алке које су служиле за провлачење дршке. Дно суда недостаје.