Виртуелни музеј Дунава

Вотивна ара

Назив: Вотивна ара
Локалитет: Дубравица / Margum
Место/Област: Орашје, Дубравица
Хронологија: 1 н.е. - 500
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Антика
Епоха: Римска
Култура: Римска
Ближе датовање: 2-3. век н.е.
Материјал: Мермер
Димензије: 1,02x0,45x0,32 m
Техника израде: Клесање
Библиографија: Mirković M. 1986, Inscriptions de la Mésie Supérieure II. Viminacium et Margum, Beograd

Опис

Вотивна ара са профилисаним симсом, средишњим делом у облику квадра и профилисаном базом. Горњи део симса недостаје. Оквир натписног поља је профилисан као и бочне стране аре. На десној бочној страни представљен је крчаг, а на левој посуда без дршке. Натпис: I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Sext. Аlp(inius) Аlci/mus o(rnatus) orn(amentis) / dec(urionalibus) mun(icipii) Аur(elii) /5 Аug(usti) Mar(gi) et L. / Val(erius) Trofimas (!) Аug(ustalis) mu(nicipii) s(upra) s(cripti).