Виртуелни музеј Дунава

Трпезно посуђе

Назив: Трпезно посуђе
Локалитет: Београдска тврђава
Место/Област: Београд
Хронологија: 1300 - 1500
Музеј: Музеј града Београда
Држава: Србија
Епоха: средњи век
Материјал: Глина
Димензије: H 7,8 – 15 cm, R 15,5 – 25,8 cm
Техника израде: Витло, урезивање, глеђосање
Библиографија: Бисенија Петровић и др., Музеј града Београда, ур. Сеферовић Нада, Београд: Музеј града Београда, 2003.

Опис

Трпезно посуђе рађено на витлу .тзв. зграфито посуде, украшено урезаним линијама и сликаном декорацијом, а потом глеђосано, откривено је у већем броју на Београдској тврђави. Овај тип посуда производи се на простору Византијског царства од XI века, а налази оваквих посуда на нашој територији најбројнији су у периоду од XV до XVII века.