Виртуелни музеј Дунава

Марина Вишњица

Назив: Марина Вишњица
Аутор: Радомир Дамјановић Дамјан
Место/Област: Београд
Хронологија: 1900 - 2000
Музеј: Народни музеј у Београду
Држава: Србија
Ближе датовање: 1995.
Димензије: 63,6 x 48,5 cm
Техника израде: Суви пастел на папиру
Библиографија: Поклон збирка Драгослава Дамјановића, 2011, група аутора

Опис

Из циклуса Дунавске бравура, Марина Вишњица