Виртуелни музеј Дунава

Украсни предмет

Назив: Украсни предмет
Локалитет: Винча
Место/Област: Винча, Београд
Хронологија: 4000 п.н.е. - 2000 п.н.е.
Музеј: Војни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Енеолит
Епоха: Бакарно доба
Ближе датовање: 2. миленијум п.н.е.
Материјал: Јелењи рог
Димензије: L 5, 5 cm
Техника израде: Сечење, урезивање
Библиографија: M. Пековић, Археолошка збирка Војног музеја у Београду / Archaeological Collection of the Military Museum in Belgrade. Београд 2006.

Опис

Предмет украшен урезаним, мрежасто распоређеним линијама које стварају ромбична, косо и хоризонтално распоређена поља.