Виртуелни музеј Дунава

Бодеж ?

Назив: Бодеж ?
Локалитет: Винча
Место/Област: Винча, Београд
Хронологија: 8000 п.н.е. - 4000 п.н.е.
Музеј: Војни музеј у Београду
Држава: Србија
Период: Неолит
Епоха: Млађе камено доба
Култура: Винчанска
Ближе датовање: 5-4. миленијум п.н.е.
Материјал: Камен
Димензије: L 20 cm
Техника израде: Глачање
Библиографија: M. Пековић, Археолошка збирка Војног музеја у Београду / Archaeological Collection of the Military Museum in Belgrade. Београд 2006.

Опис

Бодеж чији је дистални крај обликован у шиљак, а проксимални у дужу дршку